Professional - COPLEFC Activa Catalunya

ERIC NADAL AGUADO

COL. 53333

Nivell d'intensitat: Baixa

Sóc mestre d'EF i llicenciat en CAFE, col.53333 i sóc un apasionat de l'educació física i l'esport!

https://m.youtube.com/channel/UCFQqpSnk1PPt_rghX_KogPA

https://www.instagram.com/educaciofisicaprimaria