Professional - COPLEFC Activa Catalunya

ANNA RUIZ ROMERO

COL. 62893

Nivell d'intensitat: Mitja

Sóc l'Anna, actualment sóc entrenadora a Naturift on dirigim entrenaments funcionals a l'aire lliure. També estic especialitzada en entrenaments per a dones, per a persones grans i per esportistes de diferents esports.

https://www.instagram.com/anrurotrain97/

https://insannaruiz.wixsite.com/anrurotrainer

insanna.ruiz@gmail.com

He estar jugadora i entrenadora de futbol i futbol platja. Actualment, també sóc entrenadora d'un equip d'hoquei en cadira de rodes elèctrica.