Professional - COPLEFC Activa Catalunya

MARIA MOLINA FERNANDEZ

COL. 57849

Nivell d'intensitat: Baixa

Professional de l'esport especialtizada en l'àmbit de l'Activitat Física y la salut i en técniques d'activació neuromuscular. L'objectiu es poder ajudar a les persones a que tinguin una millor qualitat de vida a través del moviment i l'activitat física per tal de millorar el seu benestar.

https://www.instagram.com/mamolina.af/

mamolinafe.92@gmail.com

630842391