Professional - COPLEFC Activa Catalunya

JÈSSICA BONET BONET

COL. 10805

Nivell d'intensitat: Mitja

Fundadora/entrenadora de Run4you - Company Talks - Profesora d'educación Física - Doctoranda en fisiologia de l'exercici - Passió per l'atletisme

https://www.linkedin.com/in/jessicabonet

https://twitter.com/jesbonet

https://www.instagram.com/jesbbonet_run4you

http://run4you.cat

jessica.bonet@run4you.cat