Professional - COPLEFC Activa Catalunya

JOAN ESCOFET DOMÈNECH

COL. 63668

Nivell d'intensitat: Mitja

Benvolguts, El meu nom és Joan, portu lligat al món de l’esport des de ben petit. La meva acció va començar en la primera setmana per animar a amics, amigues I familiars a moures durant el confínament. Aquesta acció ha consistit en la creació de rutines de mantenimient.

https://www.linkedin.com/in/joan-escofet-dom%C3%A8nech-b8593856/

https://www.instagram.com/jedtraining