Professional - COPLEFC Activa Catalunya

SERGIO JOSÉ LOU MERCADÉ

COL. 10844

Nivell d'intensitat: Mitja

Entrenador Personal per a persones de qualsevol edat i nivell

https://www.facebook.com/sergio.j.lou

https://twitter.com/louman14

https://www.instagram.com/louman_14/

http://www.loutrainers.com/

director@loutrainers.com

615964258